Al fresco

Al fresco

Al fresco

Filip Månsson! Släng nu din palett,
dina penslar med de sköna färger!
Sätt dig här, jag lovar dig och svärjer:
gammalt portvin gör din börda lätt!
Just den fina doften ifrån Portugal
och det simmiga, som syns vid glasets rand,
ger ditt snille brand -
drick nu lite' grand!
Kära Filip, tag nu denna möda
att föröda
en minut med glas i hand.

Enligt Citeringsrätten visas bara en vers eller refräng (upphovsrättslagen § 22)

Titeln Al fresco är redan inkluderad i länkarna
CDon.com säljer nytt

MusicBrigade -Över 20 000 gratis musikvideos!


Tradera är auktion av beg.

Dekorationsmålare Filip Månsson blir uppmanad att göra ett kreativt avbrott i arbetet och pröva lite portvin.
Filip Månsson! Släng nu din palett, dina penslar med de sköna färger! Sätt dig här, jag lovar dig och svärjer: gammalt portvin gör din börda lätt! Just den fina doften ifrån Portugal och det simmiga, som syns vid glasets rand, ger ditt snille brand - drick nu lite' grand! Kära Filip, tag nu denna möda att föröda en minut med glas i hand. Just ifrån ett tempel kommer jag - Sankt Mattei kyrka invid Haga, Kungen har jag sett, när han skull' taga kyrkan under kunglig syn i dag. Gustav Adolf och Louise, Prins Eugen, grevar, kammarherrar sågs vid altarrand. Alla efterhand - högsta i vårt land - ville uti detta tempel titta, fingo sitta, lyssna till Guds ord ett grand. En kantat finns ock på vårt program och Althén nu partituret förde, slog med pinnen, änglasång man hörde - överhovpredikaren steg fram. Talte, skrudad som en äkta kardinal, om de målningar som kyrkan hade fått. Har du mig förstått? Det är nu din lott att av kyrkans tjänare bli hyllad. Jag förbryllad blev, om jag slik hyllning fått. Uti koret, målat vått i vått, såg man Olle Hjortzbergs snillemöda. Gult och blått stod vackert mot det röda i de kläder, som hans änglar fått. Och Prins Eugen för Kungen nu beskrev, med sin kännedom om målning över mur, hur man står på lur, hur i ur och skur man får måla innan väggen torkar. Om man orkar har man stundom tur! Vilken fröjd för ögat, när man ser tvenne mästare i skön förening! Ifrån väggar, pelare, förgrening ditt ackord i färger klingar ner. Ger en underton, ja, liksom en bas, åt de änglar som kring altaret stå vakt. Färgen har du bragt harmoni och makt! När du den så konstigt sammanblandat, du förvandlat stoft till glans och prakt! Filip Månsson, märk hur detta vin smakar bäst vid tanken på det sköna! Drick ett glas, och snart skall du röna hur det går i färgeleken in! Kanske målar du just för en källare, eller för ett slott du rör ditt målarskrin - drick oportovin, och din färg blir fin, passande för slott och höga salar, där det skvalar ädelt vin i strupen in!

 
Den ultimate Evert Taube samlingen

Till sidans början

Slumpm�ssig visa

Så skimrande var aldrig havet
och stranden aldrig så befriande.
Fälten, ängarna och träden
aldrig så vackra
och blommorna aldrig så ljuvligt doftande

Så skimrande var aldrig havet

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
L�s mera
�terkomst av Evert Taube
�terkomst av Evert Taube
L�s mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
L�s mera