Petter Silfverskiöld

Petter Silfverskiöld föddes 1854-06-12 och dog 1940. Han arbetade som läkare i Göteborg .

1890 startade Petter Silfverski√∂ld verksamheten med v√•rd av skroful√∂sa barn. Fr√•n b√∂rjan hyrde man en mindre fiskarstuga och d√§r v√•rdades 21 patienter under sommarm√•naderna. I maj 1891 startades ‚€ĚF√∂reningen av v√•rd av skroful√∂sa barn‚€Ě. Genom en donation kunde man k√∂pa en tomt och senare bygga ett hus "Havskuranstalten f√∂r skroful√∂sa barn", sedermera Styrs√∂ kustsanatorium. Fr√•n √•r 1908 hade man, sedan en st√∂rre tillbyggnad uppf√∂rts, verksamhet √§ven under vinterm√•naderna. Under sommaren mottogs 175 patienter och under vintern 103. √Ör 1916 hade donationen vuxit till 338 080:13. Han stiftade √§ven alkoholistanstalten Solvik, d√§r han var l√§kare 1908-17.

I en levnadsbeskrivning om Evert Taube står det: Evert Taube föddes den 12 mars år 1890 kl. 05 på morgonen, dödfödd, men när dr Petter Silfverskiölds skulle konstatera dödsfallet nöjde han sig inte därmed utan satte liv i Evert.

På Styrsö har man år 1976 uppkallat en väg "Peter Silfverskiölds Väg". Han räknades som en av de mest framstående personerna inom "Sällskapet Arbores" där han var ordförande 1899-1909.

K√§lla: Stiftelsen Petter Silfverski√∂lds Minnesfond (Extern lšnk): http://www.pettersilfverskioldsminnesfond.se


 
Den ultimate Evert Taube samlingen

Till sidans början

Slumpmšssig visa

En ung sjöman,

Karl-Alfred var hans namn,

han for så vida, ifrån hamn till hamn,

han var så lycklig med sitt fria liv,

han hade ännu ej förälskat sig.

Karl-Alfred och Ellinor

Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Evert Taube. Livet som konst - konsten som liv av Mikael Timm
Lšs mera
Ňterkomst av Evert Taube
Ňterkomst av Evert Taube
Lšs mera
Till Bords Med Evert Taube Av Jesper Taube, Petter Karlsson
Till Bords Med Evert Taube av Jesper Taube, Petter Karlsson
Lšs mera